Eğitim TS1. Stata ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri

  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

Eğitim Programı

1. Gün

09.45-10.00: Tanışma ve STATA kurulumu
10.00-10.45: Birim Kök Kavramı ve Durağan-Olmama
• Temel Rassal Yürüyüş Formları
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Deterministik ve Stokastik Trend
• Rassal Yürüyüş Formlarının Görsel Olarak Tespiti
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: Entegrasyon Derecesi
• DF ve ADF Testleri
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: PP. DF-GLS ve KPSS Testleri
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık


2. Gün

10.00-10.45: Eşbütünleşme Kavramı
• Hata Düzeltme Modeli
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Uyarlanma Katsayısı ve Yorumlanması
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle yemeği
13.00-13.45: Engle Granger Eşbütünleşme Testi
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Yapısal Kırılma Altında Birim Kök: Perron,
Zivot Andrews ve Diğer Testler
• Yapısal Kırılma Altında Eşbütünleşme: Gregory-Hansen testi
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

25-26 Mayıs 2024

 

 22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login