Zaman Serisi Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Zaman Serisi (TS) Eğitimleri 6 modülü kapsamaktadır ve her modül 10 saattir. Bu 6 modülün 4'ünü alanlar toplamda 40 saatlik bir "ileri zaman serisi ekonometrisi" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Zaman Serisi (TS) Eğitimleri kapsamında verilen 4 modülü alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İleri Zaman Serisi Analizi" dersi kadar eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle en az 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "İleri Zaman Serisi Analizi Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim TS1. Stata ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 • Eğitim TS2. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve FMOLS-DOLS-CCR Tahmincileri
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TS3. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 • Eğitim TS4. Stata ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH  Modellemesi
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TS5. Stata ile Yapısal VAR/VECM Modelleri
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TS6. Stata ile Zaman Serisi Filtre Uygulamaları
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 

 

 

  30-31 Mart 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login