Temel Ekonometri Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Temel Ekonometri (TE) Eğitimleri 4 modülü kapsamaktadır ve her modül 10 saattir. Bu 4 modülün tümünü alanlar toplamda 40 saatlik bir "temel ekonometri" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Temel Ekonometri (TE) Eğitimleri kapsamında verdiğimiz 4 modülü de alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "Temel Ekonometrii" dersi kadar eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle bu 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "Temel Ekonometri Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilebilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir. 


 • Eğitim TE1. Stata ile Temel Ekonometri: Varsayımlar, Hipotez Sınaması ve Çoklu Bağıntı
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 • Eğitim TE2. Stata ile Temel Ekonometri: Kırılma, Mevsimsellik ve Kukla Değişkenler
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TE3. Stata ile Temel Ekonometri: Heteroskedastisite, Otokorelasyon ve ARCH
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 • Eğitim TE4. Stata ile Temel Ekonometri: Model Seçimi
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TE5. Stata ile Temel Ekonometri: İçsellik, Araç Değişken ve GMM Tahmincileri
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat
 • Eğitim TE6. Stata ile Temel Ekonometri: Logit, Probit ve Tobit Modelleri
  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

 

  30-31 Mart 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login