Eğitim PD5. Stata ile Panel VAR ve Panel Granger Nedensellik Testleri

  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

Eğitim Programı

1. Gün

Panel VAR (Küçük T): Abrigo ve Love (pvar)
Optimal Gecikme Uzunlugu (pvarsoc)
Panel VAR Stabilite Kontrolü (pvarstable)
Panel VAR Model Seçimi
Panel VAR Etki Tepki Grafikleri (pvarirf)
Panel VAR Varyans Ayrıştırması: FEVD (pvarfevd)
Panel VAR (Geniş T): Cagala ve Glogowsky (xtvar)
Granger Nedensellik Kavramı


2. Gün

Homojen Panel: Geniş N, Küçük T
• Holtz-Eakin, Newey ve Rosen (1988)
• Abrigo and Love'ın pvargranger komutu
Heterojen Panel: Küçük N, Geniş T
• Dumitrescu ve Hurlin (2012)
• Lopez and Weber'in xtgcause komutu
Heterojen Panel: Geniş N, Küçük-Orta T
• Juodis, Karavias ve Sarafidis (2021)
• Juodis, Karavias ve Sarafidis'in xtgranger komutu
• Yatay Kesit Heteroskedastisite ve Zayıf Yatay Kesit Bağımlılığına Dirençli Tahminci: xtgranger
Homojen/Heterojen Panelde Granger Nedenselliği: xtgrangert 

 

 

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

 22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login