Eğitim ME4. R ile Sağkalım Analizi

  • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 10 Saat

Eğitim Programı

Gün 1
Sansürlenme
Sağkalım Analizi: Temel Noktalar
Parametrik Olmayan Sağkalım Analizi (Non Parametric Survival Analysis)
Kaplan-Meier'ın Parametrik Olmayan Tahmincisi
Gruplararası Sağkalımın Karşılaştıurması: Mantel-Cox testi
Herhangi bir Sağkalım Süresinin Tahmini
Medyan Sağkalım Süresinin Tahmini
Nelson-Aalen'ın Parametrik Olmayan Tahmincisi
Nelson-Aalon Eğrisi

 

Gün 2
Parametrik Modeller: Cox Orantısal Risk Modeli (Cox Proportional Hazard Model)
Orantısal Riskler Varsayımının Testi (Testing Proportional Hazards Assumption)
Orantısal Riskler Varsayımının Grafik Kontrolü
Diğer Parametrik Modelller: Üstel Model
Diğer Parametrik Modelller: Weibull Model
Diğer Parametrik Modelller: Log-Lojistik Model

 

 

 2-3 Mart 2024

 

 30-31 Mart 2024

 

 

20-21 Nisan 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

25-26 Mayıs 2024

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login