R İle Panel Veri Analizi

  • Eğitim RPD. R İle Panel Veri Analizi
    • 4 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
    • Toplam 20 Saat

Eğitim Programı

Gün 1

Panel Veri Oluşturmak
Panel Veriyi Çizdirmek
Sabit Etkiler (FE) Tahmincisi
Havuzlanmış EKK (POLS)
POLS Modeline Kukla Değişken Koyareak Sabit Etkiler Tahmin Etmek
Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi: Amemiya (1971)
Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi: Wallace and Hussain (1969)
Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi: Nerlove (1971)

 

Gün 2

2 Yönlü Sabit Etkiler
2 Yönlü Rassal Etkiler
Havuzlanmış EKK EGLS Tahmincisi: POLS-FGLS
Sabit Etkiler EGLS Tahmincisi: FE-FGLS
Rassal Etkiler EGLS Tahmincisi: RE-FGLS
Havuzlanabilirlik Testi
Bireysel ve Zaman Etkiler İçin Test: BP Testi
Bireysel ve Zaman Etkiler İçin Test: Honda Testi
Bireysel ve Zaman Etkiler İçin Test: King and Wu Testi
Bireysel ve Zaman Etkiler İçin Test: GHM Testi
Zaman Sabit Etkiler İçin Test
Rassal Etkiler İçin Test: Breusch-Pagan LM Testi
Sabit vs Rassal Etkiler: Hausman Testi

 

Gün 3

Rassal Etkilerde LM Otokorelasyon Testi
Sabit Etkilerde AR(1) Tipi Otokorelasyon Testi
Sabit Etkilerde AR(4) Tipi Otokorelasyon Testi
Rassal Etkilerde AR(1) Tipi Otokorelasyon Testi
Rassal Etkilerde AR(4) Tipi Otokorelasyon Testi
Havuzlanmış Modelde AR(1) Tipi Otokorelasyon Testi
Havuzlanmış Modelde AR(4) Tipi Otokorelasyon Testi
"Kısa" Panel Sabit Etkiler Modelinde Wooldridge'in Otokorelasyon Testi
Wooldridge'in birinci-fark testi
Heteroskedastisite Testi
Rassal Etkilerde Heteroskedastisite Dirençli Standard Hatalar
Sabit Etkilerde Heteroskedastisite Dirençli Standard Hatalar

 

Gün 4

Driscoll & Kraay Standard Hataları: AC-HC-CD Dirençli
Yatay-Kesit Bağımlılık İçin CD (Pesaran) and LM-tipi (Breusch–Pagan) Testler
Yatay-Kesit Bağımlılık İçin CD (Pesaran) and LM-tipi (Breusch–Pagan) Testler: RE ve FE
Panel Granger Nedensellik Testi: Dumitrescu/Hurlin
Fark GMM: Arellano & Bond (1991)
Sistem GMM: Blundell and Bond (1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30-31 Mart 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login