R İle Temel Ekonometri

  • Eğitim RTE. R İle Temel Ekonometri
    • 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
    • Toplam 10 Saat

 

Eğitim Programı

Gün 1

EKK Tahmini: Basit Regresyon
Güven Aralığı
Artık Histogramları
Artıkları Kaydetme
Artık-Uyumlu Değer Grafiği
Öngörüler için Güven Aralığı
EKK Tahmini: Çoklu Regresyon
Artık Grafiği
Glejser Heteroskedastisite Testleri (4 versiyon)
Goldfeld-Quandt Heteroskedastisite Testi
Spearman sıra korelasyon Heteroskedastisite Testi
Breusch-Pagan Heteroskedastisite Testi
White Heteroskedastisite Testi

 

Gün 2

Heteroskedastisiteye Dirençli Standard Hatalar
Jarque-Bera Normallik Testi
Atlanan Değişken Testi: RESET
Durbin Watson Otokorelasyon testi
Breusch-Godfrey Otokorelasyon testi
Cochrane Orcutt EGLS Tahmincisi
Prais Winston EGLS Tahmincisi
Newey-West Heteroskedastisite ve Otokorelasyon Dirençli Standard Hatalar
Gecikme ve Fark İçeren Değişkenleri Kullanma
Yuvalanmamış Modeller için Kapsayıcı F Testi ve J Testi
Hipotez Testleri
Chow Yapısal Kırılma Testi
Bai and Perron ile Kırılma Noktalarının Belirlenmesi
Trend Yaratmak
Yapısal Kırılma Noktası için CUSUM Testi
Diğer Yazılımlardan Veri Yükleme

 

 

 

 

 

 

  30-31 Mart 2024

 

11-12 Mayıs 2024

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login