R Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Toplam aşağıdaki 4 başlıkta R eğitimleri verilmektedir:


- Temel Ekonometri (RTE)
- Zaman Serisi Analizi (RTS)
 -Panel Veri Analizi (RPD)
 -Mikroekonometri (RME)