İngilizce CV için (pdf) tıklayınız
Türkçe CV (pdf) için tıklayınız

 

DERECELER VE EĞİTİM

 

Doçentlik (Mikroekonomi)  - 2011 (Nisan), Türkiye.

PhD, Doktora (Ekonomi) – 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye.

MSc, Master (Doğal Kaynaklar Ekonomisi) – 2001, CIHEAM-IAM.M; Montpelier, Fransa.

MSc, Master (Ekonomi) – 2000, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.

BSc, Lisans (Ekonomi) – 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.

Lise – 1992, Ankara Anadolu Lisesi - Fransızca (1 yıl Fransızca hazırlık sınıfı), Ankara.

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 

 • Ekonometri
  • Zaman Serisi Ekonometrisi
  • Panel Veri Ekonometrisi
  • Maksimum Entropi Ekonometrisi
 • İktisadi Modelleme ve Matematiksel Programlama (İktisadi Simülasyon Modelleri)
  • Tarımsal Sektör Modellemesi
  • Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
  • Global Ticaret Modelleri
   • Türkiye'nin AB Üyeliğinin Etkileri, Ticaret Serbestleşmeleri ve Gümrük Birliklerinin İktisadi Etkileri, DTÖ Senaryolarının İktisadi Etkileri.
  • Bio-ekonomik Modeller
   • Tarımsal- Biofizik-Ekonomik Programlama ve Simülasyonlar
  • Ekonomik Büyüme
  • Tarım ve Gıda Sektörü
  • Bankacılık Sektörü
  • Sağlık Ekonomisi

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 

2018 (Ağustos) –halen: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.), AHBV Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2017 (Kasım) –2018 (Temmuz): Öğretim Üyesi (Prof. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2011 (Şubat ) – 2017 (Ekim): Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2007 (Eylül ) – halen:  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, ODTÜ, İktisat Bölümü

 

2010 (Kasım) – 2013 (Kasım): Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.

 

2012 – 2013: Raportör, T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK), T.C. Kalkınma Bakanlığı.

 

2013 (Temmuz-Eylül):  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2012 (Eylül ) – 2013 (Şubat):  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2008 (Şubat ) 2011 (Şubat):  Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2007 (Eylül) 2008 (Ocak): Araştırmacı, SCENES Project”, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi - EU-FP6.

 

2006 (30 Kasım) – 2007 (30 Mayıs): Askerlik Hizmeti.

 

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı,EU-MED AGPOL Project“, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi (AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri), Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi - EU-FP6.

 

2004 (Temmuz – Eylül): FAO Consultant (Full Time)FAO, İstatistik Bölümü, Roma, İtalya.

 

1998 (Ocak) – 2005 (Şubat): Araştırma Görevlisi, ODTÜ, İktisat Bölümü, Ankara.

 

 

ARAŞTIRMA TECRÜBESİ - PROJELER

 

2012  – 2013: Raportör, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

 

2011 (Ocak-Ağustos):  Araştırmacı, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi Projesi”, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Projesi, Ankara, Türkiye

 

2010 (Aralık) – 2011 (Eylül): Proje Koordinatörü, “Samsun Tarım Master Planı Geliştirilmesi Projesi (Samsun Tarım Master Planı)”, T.C. Samsun Valiliği, Samsun İl Özel İdaresi Projesi, Proje Yüklenici Firma: DAPA Ltd., Ankara, Türkiye.

 

2009  – 2013: Araştırmacı, “Akdeniz Partner Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

2009 – 2013: Araştırmacı, “Ortak Tarım Politikası Bölgeselleştirilmiş Etki- Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı (EU-FP7) Projesi (2009-2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

2007 (Eylül) – 2008 (Ocak): Araştırmacı, “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)”,  AB 6. Çerçeve Programı (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

 

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı, “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi, AB 6. Çerçeve Programı  (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

 

2004 (Temmuz-Eylül): Danışman, FAO. İstatistik Bölümü,  FAOSTAT2 Projesi, Roma, İtalya.

 

2001 (Eylül-Ekim): Danışman (Junior Consultant), “Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi”, BP Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, Kahramanmaras & Adana, Türkiye. 

 

2001:  Araştırmacı, Ankara Kırsal Kesiminde Zaman Kullanımı ve Üretim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ BAP Projesi, ODTÜ AFP-2001-04-03-02, Ankara, Türkiye.

 

 

KONGRE DÜZENLEME

 

2015 (Kasım): EY International Congress on Economics II (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye.

 

2013 (Ekim): EY International Congress on Economics I (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye.

 

2011 (Aralık): Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları (22-23 Aralık 2011), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye. 

  

BİLİMSEL YAYINLAR

  

 1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 

 • Dincergok, B. ve Eruygur, H. O. (2023) Capital structure decisions under uncertainty: the case of Turkey, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2023.2170894

 

 • Eruygur, O. & Özokcu, (2016) Türkiye’de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması, Ekonomik Yaklasim, 27 (101), ss.219-255. doi:10.5455/ey.35944. [Uluslararası indeks EconLit tarafından taranan dergi]

 

 • Eruygur, O., Kıymaz, T. & Küçüker, M. C. (2016) Türk Tarımında Rekabet Edebilirlik ve Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Yaklaşım, 27 (100), ss.237-274. doi:10.5455/ey.35960. [Uluslararası indeks EconLit tarafından taranan dergi]

 

 • Çakmak, E. H. , Dudu, H., Eruygur, O., Ger, M., Onurlu, S., & Tonguc, Ö. (2013) “Participatory Fuzzy Cognitive Mapping Analysis to Evaluate the Future of Water in the Seyhan Basin”, Journal of Water and Climate Change, Vol:4, No:2, ss.131-145. doi:10.2166/wcc.2013.029. [SCI Expanded, 2012 Impact Factor: 1.00]

 

 • Çakmak, H., ve Eruygur, H. O., (2008), “Food, Rural, Agricultural and Fisheries Policies in Turkey”, Options Méditerranéennes, Série B, Numéro B 61, ss. 165-206.

 

 

 1. ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

 

 • META, F. E., ERUYGUR, H.O., TOKATLIOGLU, I. (2021) Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss.2571-2586. https://bit.ly/3mcU72L 

 

 • Şakı, M. ve Eruygur, H.O., (2021) Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri: Türkiye Üzerine Bir Armington Modeli Analizi, Fiscaoeconomia, Volume 5, Issue 1, 177-194, doi: 10.25295/fsecon.755447

 

 • Ersin, M., Tokatlıoğlu, İ., ve ERUYGUR, GH. O., (2020) Bankacılık Sektöründe Regülasyonlar ve 2000-2018 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2148-4090, 7, 2, 60-80.

 

 • Bektaş, V., ve Eruygur, H. O. (2018) AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt:20, Sayı:1, ss.153-172.

 

 • Yıldırım, J., Öcal, N., Eruygur, H. O., & Yılmaz, E., (2011) “Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 19, ss.52-55.

 

 • Eruygur, H. O. (2008), “Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:265 (Nisan), ss.17-33.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E.H., (2007), “AB Üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:259 (Ekim), ss.5-17.

 

 • Eruygur, H. O., Özçelik, E., ve Taymaz, E., (2004), “Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:217 (Nisan), ss.5-23.

 

 1. KİTAP BÖLÜMLERİ

 

 • Eruygur, H. O., Özelik, E., ve Taymaz, E., (2007), Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet, TEPAV Yayınları, Ankara.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006), Causes and Impacts of Agricultural Structures: Chapter 14, Analysis of EU membership of Turkey on Turkish agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy, Edit. Stefan Mann, Nova Science Publishers, Inc., New York, ABD.[1]

 

 • Çakmak, E. H., ve Eruygur, H. O., (2006), Agriculture, Fishery, Food and Sustainable Rural Development in the Mediterranean Region: Chapter 6, Cereals and Related Policies in Turkey, Direc. Hervieu Bertrand, CIHEAM Publishing, Paris, France.

 

 1. KİTAP

 

 • Narin, M., Tokatlıoğlu, İ., Öztürk, F., Çermikli, H. ve Eruygur, O. (2015) İleri Mikroiktisat, Gazi Kitabevi, Ankara.

 

 • Coşkun, N., Ardor, H. N., Çermikli, H., Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., (2012) Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayını, Yayın No:280, İstanbul, Türkiye. 

 

 • Eruygur, H. O., Özcan, Ü., Pusatlı, T., Akçagün, P., Kaya, O., Arabacı, S., vd. (2011) Samsun Tarım Master Planı, Samsun İl Özel İdaresi, Aydan Yayıncılık, Samsun, Türkiye. 

 

 1. KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

 • Eruygur, H. O., ve Çağatay, S., (2013). Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between the EU and Mediterranean Partner Countries. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği "133rd EAAE Seminar: Developing Integrated and Reliable Modeling Tools for Agricultural and Environmental Policy Analysis" isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 15-16 Haziran.

 

 • Eruygur, H. O. (2011). Bir Rekabetçilik Göstergesi Olarak Yeterlilik Oranları. Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları isimli kongrede sunulan bildiri, Ankara, Türkiye, 22-23 Aralık.

 

 • Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., Ger, M., Onurlu, S., ve Tonguç, O., (2010). Visions for the Future of Water in Seyhan Basin, Turkey: A Backcasting Application. International Congress on Environmental Modelling and Software: Modelling for Environment's Sake kongresinde sunulan makale, Ottawa, Ontario, Kanada, 5-8 Temmuz.

 

 • Dudu, H., ve Eruygur, H. O., (2009). Bank Efficiency and the Market Structure: An Analysis for Turkey. EconAnadolu 2009 Uluslararası Konferansında sunulan makale, Eskişehir, Türkiye, 17-19 Haziran.

 

 • Yıldırım,, Öcal, N., Eruygur, H. O., Yılmaz, E. ve Güler, H., (2009). Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'nde sunulan makale, Antalya, Türkiye, 19-21 Mart.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2008). EU Integration of Turkey: Implications for Turkish Agriculture. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği’nin (EAAE) 12. Konferansı'nda sunulan bildiri, Gent, Belçika, 26-29 Ağustos.

 

 • Çakmak, E. H., ve Eruygur, H. O., (2007). Impact of the Increase in Irrigated Land on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach. The Third International Capacity Building Program on Participatory Irrigation Management (INPIM , DSI ve World Bank Institute) Konferansında sunulan makale, Gümüldür, İzmir, Türkiye, 21-30 Ekim.

 

 • Erdil, E., Eruygur, H. O., Kasnakoglu, Z. ve Eruygur, A., (2007). Time Use in Rural Areas: A Case Study in Turkey. International Statistical Institute (ISI) 56th Session’da sunulan makale, Lizbon, Portekiz, 22-29 Ağustos.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Impacts of Turkey’s EU membership on Turkish Agriculture: A Sector Model Analysis. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.

 

 • Çorakcı, A., ve Eruygur, H. O., (2006). The Role of Agricultural Sector in the Turkish Economy: A VAR Approach. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Potential Effects of EU Membership on Agricultural Production and Trade in Turkey. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği "Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives" isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 29 Haziran-2 Temmuz.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Analysis of EU Membership of Turkey on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği 96. seminerde sunulan makale, Taenikon, İsviçre, 10-11 Ocak.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2005). Turkey’s Imports of Agricultural Products and EU: An Empirical Assessment of Membership. “The Channels of European Integration” Konferansında sunulan makale, Varşova, Polonya, 7-8 Ekim.

 

 • Eruygur, H. O. (2005). The Impact of EU Membership on Agriculture in Turkey. “European PhD Workshop on Economics and Social Sciences Research in Food, Agriculture, Environment and Development” isimli Doktora Öğrencileri Çalıştay toplantısında sunulan makale, Wageningen, Hollanda, 22-23 Eylül.

 

 • Eruygur, H. O. (2005). Testing Armington Trade Model: An Empirical Analysis For Turkey. Yaşar Üniversitesi Birinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı’nda (First International Conference on Business, Economics and Management) sunulan makale, İzmir, 16-19 Haziran.

 

 • Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2005). Trade Implications of Extending Turkey-EU Customs Union to Agricultural Products. "Middle East and North African Economies: Past Perspectives and Future Challenges" Konferansında sunulan makale, Brüksel, 2-4 Haziran.

 

 • Eruygur, H. O. (2005). Generalized Maximum Entropy (GME) Estimator: Formulation and A Monte Carlo Study. VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu’nda sunulan makale, İstanbul, 26-27 Mayıs.

 

 1. TARTIŞMA METİNLERİ (Working Papers)

 

 • Erdil, E., Eruygur, H. O., ve Kasnakoglu, Z., (2006), “Time Use in Rural Areas”, Working Paper No. ERC 06-02, ERC (Economic Research Center), ODTÜ.

 

 • Eruygur, H. O., (2003), “The Skill Biased Technological Change in Turkish Manufacturing Industries”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 12460.

 

 1. RAPORLAR

 

 • Eruygur, H. O. (2012) “Impacts of Agrıcultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Akdeniz Partner Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED)” Projesi Raporu.

 

 • Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., & Aldan, M. C., (2011) “Improving National and Regional Time Series Database for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor 2.3.3 (Deliverable 2.3.3).f

 

 • Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., Tonguç, Ö., & Aldan, M. C., (2010) “Regional and National Data Sources Available for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor 2.3.2 (Deliverable 2.3.2).

 

 • Çakmak, E., Dudu, H., Eruygur, O. H., & Tonguç, Ö. (2010) "Third Versions of Storylines (Enriched with Backcasting and Short Term Policy Options) at the Regional and Pilot Area levels: Seyhan Pilot Area, Turkey”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu (Deliverable DIA2.4/Annex-6).

 

 • Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, O. H., Tonguç, Ö., (2009), "Enriched Sets of Drivers, Storylines and Conceptual Models at the Regional and Pilot Area levels: Seyhan Pilot Area Turkey", Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen  “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu.

 

 • Çakmak H., ve Eruygur, H. O., (2006) “Impacts of EU integration on Turkish Agriculture”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 22. Raporu (Deliverable 22).

 

 • Çakmak H., Eruygur, H. O., ve Dudu, H., (2006) “Turkish Production and Export Potential for Fruits, Vegetables, Olive Oil, and Processed Foods An Expert Panel Analysis”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 17. Raporu (Deliverable 17).

  

VERİLEN DERSLER

 

Doktora (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 • Ekonometrik Yöntemler
 • Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi
 • İleri Mikroiktisat [Genel Denge ve Refah Ekonomisi bölümü]
 • Kalkınma ve Büyüme Okumaları

 

Yüksek Lisans (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 • Makroekonometri
 • Mikroekonometri
 • Ekonometri
 • Büyüme Teorileri
 • Genel Denge ve İleri Büyüme Teorileri
 • Matematiksel İktisat I
 • Matematiksel İktisat II

 

Lisans (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 • Mikroekonomi (IKTI 299)
 • İktisada Giriş I (IKTI 101)
 • İktisada Giriş II (IKTI 102)
 • İktisadi Araştırma Teknikleri (IKTI 104)
 • Tarım Ekonomisi (IKTI 311)
 • Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI405)
 • Makro Ekonomide Uygulama Yöntemleri (IKTI419)
 • Mikro Ekonomide Uygulama Yöntemleri (IKTI420)

 

Lisans (ODTÜ)

 • Introduction to Econometrics II (ECON 302)
 • Introduction to Econometrics I (ECON 301)
 • Applied Econometrics I (ECON 483)
 • Applied Econometrics II (ECON 484)
 • Economics of Growth (ECO 466) - METU NCC
 • Statistics for Economists II (ECON 206)
 • Statistics for Economists I (ECON 205)
 • Principles of Econometrics I (ECO311) - METU NCC
 • Introduction to Research Methods II (ECON 106)
 • Principles of Economics II (ECON 212)
 • Principles of Economics I (ECON 211)
 • Principles of Economics (ECON 210)

 

Lisans (TED Üniversitesi)

 • Labor Economics (ECON412)
 • Economic Growth (ECON421)

 

Lisans ve Yüksek Lisans (Çankaya Üniversitesi)

 • Economic Crises (ECON512)
 • Agricultural Economics (ECON413)

 

Lisans (Ostim Teknik Üniversitesi)

 • Research Methods with Computer Applications I (ECON105)
 • Research Methods with Computer Applications II (ECON106)
 • Statistics I (ECON203)

 

Lisans (Atılım Üniversitesi)

 • Econometrics I (ECON 301)
 • Ekonometri I (ECON 301T)

 

Lisans (Başkent Üniversitesi)

 • Mathematics for Economists (ECON 245)

 

 

ÇALIŞTAY KATILIMLARI

 

 • 2007 (22-26 Ekim) - Scenario Development: Understanding and Applying Multi-scale and Participatory Concepts and Tools, The C.T. de Wit Graduate School, Wageningen Üniversitesi, Wageningen, Hollanda.

 

 • 2005 (5-16 Aralık) - Joint EEE-CEEPA First Training of Trainers Workshop [Computable General Equilibrium (CGE) Modeling], the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, İtalya.

 

 • 2005 (5-16 Aralık) - 1st Teaching Workshop on Environmental Economics for the Middle East and North Africa, the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, İtalya.

 

 • 2005 (28-30 Kasım) - 3rd CAPRI – Training Session 2005 (CAPRI-Dynaspat Project of EU), Bonn Üniversitesi, Agricultural Policy, Market Research, and Economic Sociology Enstitüsü, Bonn, Almanya.

 

 • 2005 (27 Ekim) - AGRI.MED Meeting for 2006 Annual Report, CIHEAM, Paris, Fransa.

 

 • 2005 (9-12 Mayıs) - EU-MED AGPOL (Impacts of Agricultural Trade Liberalization between the EU and Mediterranean Countries) Annual Meeting, İstanbul, Türkiye.

 

 • 2001 (Eylül) - BTC Petrol Boru Hattı Projesi: Çevresel ve Sosyal Etkiler Değerlendirme Çalıştayı, Ankara, Türkiye.

 

 • 1999 (11-12 Ekim) - Decision Support Tools and Models for Agricultural Resource Management, ODTÜ, CIHEAM/IAM.M (Fransa) ve Avrupa Birliği Komisyonu (DG I) tarafından ortak düzenlenen Çalıştay, Ankara, Türkiye.

 

 

EDİTÖRLÜK

 

 • 2017 – halen: Baş EditörEkonomik Yaklaşım
 • 2013 – 2015: Baş Editör, Ekonomik Yaklaşım
 • 2012 – 2013: Yardımcı Editör, Ekonomik Yaklaşım
 • 2007 – 2009: Editör Danışmanı, İktisat İşletme ve Finans dergisi

 

HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

 

 • Economic Modelling
  • Elsevier tarafından 1984’den beri iki ayda bir yayınlanan ve SSCI’de yeralan derginin editörleri Stephen G. Hall ve Peter H. Pauly’dir. Derginin 2012 yılı Etki Faktörü (Impact Factor) 0.557 gibi oldukça yüksek bir değerdir. Bu dergiye 2 defa hakemlik yapılmıştır.
 • Climate and Development (SSCI’de)
 • ODTÜ Gelişme Dergisi (METU Studies in Development)
 • İktisat İşletme ve Finans dergisi
 • Ekonomik Yaklaşım
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
 • Ege Akademik Bakış
 • Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

 

KURUM ÜYELİKLERİ

 

2013 (Aralık)-2014 (Şubat)           

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Yönetim Kurulu Üyesi

 

VERİLEN EĞİTİMLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAYLAR VE PANELİSTLİKLER

 

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri – 2017-2020
  • CBRT Econometrics Workshops [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri] – 2017-2020, Ankara.
  • Basic Econometrics [Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with R [R ile Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with Stata [Stata ile Temel Ekonometri]
  • Time Series Econometrics [Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Time Series Econometrics with Eviews [Eviews ile Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Advanced Time Series Econometrics [İleri Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile Panel Veri Ekonometrisi]
  • Advanced Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile İleri Panel Veri Ekonometrisi]

 

 • TÜİK Mensupları Derneği (TÜMDER) Eğitimleri – 2021-halen
  • Stata ile Temel İstatistik ve Ekonometri, Şubat 2021
  • Stata ile Zaman Serisi Analizi, Mart 2021
  • Stata ile Panel Veri Analizi, Haziran 2021

 

 • EconLab Modelleme Okulu Eğitimleri – 2021-halen
  • EconLab Modelleme Okulu GAMS ile Modellemeye Giriş. 21-22 ve 28-29 Ağustos 2021. https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile İleri Panel Veri Analizi. 05-06 ve 12-13 Haziran 2021, https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi. 1-2 ve 8-9 Mayıs 2021, https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile Zaman Serisi Analizi. 06-07 ve 13-14 Şubat 2021 [Online], https://www.econlab.org/

 

 • AHBV Sürekli Eğitim Merkezi Ekonometri Eğitimleri

Stata ile Zaman Serisi Analizi, 13 Mart 2021

Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi, 20 Mart 2021

Eviews ile Zaman Serisi Analizi, 03 Nisan 2021

Stata ile Panel Veri Analizi, 17 Nisan 2021

Stata ile İleri Panel Veri Analizi, 22 Mayıs 2021

 

 • Summer School in Economy (Ekonomi Yaz Seminerleri-EYS) [Pamukkale University]– July 2019, Denizli.
  • Time Series Econometrics [Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Panel Data Econometrics [Panel Veri Ekonometrisi]

 

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri – Ağustos 2018
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Training on Economic Modelling, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Frankfurt School of Finance & Management– January 2018, London.
  • Economic Modelling (Theory and Implementation)

 

 • Sakarya Üniversitesi, Ekonometri Seminerleri – Ağustos 2017
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Atılım Üniversitesi SAEL Ekonometri Eğitimleri - 2013-2020

Stata ile Temel Ekonometri

Stata ile Zaman Serisi Uygulamaları

Stata ile Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Temel İstatistik

Temel Ekonometri

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

Stata ile İleri Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

 

 • Jean Monnet Burs Programı Hakemliği – Nisan 2014

 

 • Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarım Çalıştayı, Urfa (Moderatör) - 2013

 

 • TÜBİTAK Paneli (Panelist) – 2012-halen
  • 20’ye yakın panelde panelist.

 

DAVETLİ SEMİNER

 

 • “Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısı” konulu seminer sunuşu, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü, 06 Nisan, 2012.
 • "A Note on Generalized Maximum Entropy (GME) Estimator" konulu seminer sunuşu, ODTÜ İktisat Bölümü, 10 Nisan, 2006.
 • "AB Üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri" konulu seminer sunuşu, ODTÜ İktisat Bölümü, 03 Aralık, 2007.

 

AKADEMİK YAZILIM BİLGİSİ

 

 • GAMS
 • Stata
 • R
 • E-Views
 • Gretl
 • Microfit
 • Shazam
 • Gauss
 • WinRats
 • Matlab
 • Mapple
 • CropSyst
 • GiveWin (PcGive, OxPack-DPD)
 • SPSS
 • Lindo
 • Lingo

 

INTERNET YAZILIM BİLGİSİ VE HAZIRLANAN WEB SAYFALARI

 

HTML dili ve Javascript Uygulamaları, Web Sayfası Tasarımı.

 

 • Ekonomik Yaklaşım dergisi Web Sayfası
  • EY International Congress on Economics I (Uluslararası Kongre Web Sayfası) 
 • Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongreler Dizisi VII (Ulusal Kongre Web Sayfası)
  • Ozan Eruygur’un Web Sayfası (Kişisel Web Sayfası)

  

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

 

 • İngilizce     : Çok İyi
 • Fransızca    : Çok İyi

 

 

25-26 Mayıs 2024

 

 22-23 Haziran 2024

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login