İngilizce CV için (pdf) tıklayınız
Türkçe CV (pdf) için tıklayınız

 

DERECELER VE EĞİTİM

 

Doçentlik (Mikroekonomi)  - 2011 (Nisan), Türkiye.

PhD, Doktora (Ekonomi) – 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye.

MSc, Master (Doğal Kaynaklar Ekonomisi) – 2001, CIHEAM-IAM.M; Montpelier, Fransa.

MSc, Master (Ekonomi) – 2000, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.

BSc, Lisans (Ekonomi) – 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara.

Lise – 1992, Ankara Anadolu Lisesi - Fransızca (1 yıl Fransızca hazırlık sınıfı), Ankara.

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 

2018 (Ağustos) –halen: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.), AHBV Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2017 (Kasım) –2018 (Temmuz): Öğretim Üyesi (Prof. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2011 (Şubat ) – 2017 (Ekim): Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2007 (Eylül ) – halen:  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, ODTÜ, İktisat Bölümü

 

2010 (Kasım) – 2013 (Kasım): Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.

 

2012 – 2013: Raportör, T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK), T.C. Kalkınma Bakanlığı.

 

2013 (Temmuz-Eylül):  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2012 (Eylül ) – 2013 (Şubat):  Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2008 (Şubat ) 2011 (Şubat):  Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü.

 

2007 (Eylül) 2008 (Ocak): Araştırmacı, SCENES Project”, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi - EU-FP6.

 

2006 (30 Kasım) – 2007 (30 Mayıs): Askerlik Hizmeti.

 

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı,EU-MED AGPOL Project“, ODTÜ, AB ve ODTÜ tarafından yürütülen Politika Merkezli Araştırma Projesi (AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri), Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi - EU-FP6.

 

2004 (Temmuz – Eylül): FAO Consultant (Full Time)FAO, İstatistik Bölümü, Roma, İtalya.

 

1998 (Ocak) – 2005 (Şubat): Araştırma Görevlisi, ODTÜ, İktisat Bölümü, Ankara.

 

 

ARAŞTIRMA TECRÜBESİ - PROJELER

 

2012  – 2013: Raportör, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

 

2011 (Ocak-Ağustos):  Araştırmacı, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi Projesi”, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Projesi, Ankara, Türkiye

 

2010 (Aralık) – 2011 (Eylül): Proje Koordinatörü, “Samsun Tarım Master Planı Geliştirilmesi Projesi (Samsun Tarım Master Planı)”, T.C. Samsun Valiliği, Samsun İl Özel İdaresi Projesi, Proje Yüklenici Firma: DAPA Ltd., Ankara, Türkiye.

 

2009  – 2013: Araştırmacı, “Akdeniz Partner Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

2009 – 2013: Araştırmacı, “Ortak Tarım Politikası Bölgeselleştirilmiş Etki- Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD) Projesi”, AB 7. Çerçeve Programı (EU-FP7) Projesi (2009-2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 

2007 (Eylül) – 2008 (Ocak): Araştırmacı, “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)”,  AB 6. Çerçeve Programı (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

 

2005 (Mart) – 2006 (Kasım): Araştırmacı, “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi, AB 6. Çerçeve Programı  (EU-FP6) Projesi, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

 

2004 (Temmuz-Eylül): Danışman, FAO. İstatistik Bölümü,  FAOSTAT2 Projesi, Roma, İtalya.

 

2001 (Eylül-Ekim): Danışman (Junior Consultant), “Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi”, BP Baku-Tblisi-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, Kahramanmaras & Adana, Türkiye. 

 

2001:  Araştırmacı, Ankara Kırsal Kesiminde Zaman Kullanımı ve Üretim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ BAP Projesi, ODTÜ AFP-2001-04-03-02, Ankara, Türkiye.

 

 

KONGRE DÜZENLEME

 

2015 (Kasım): EY International Congress on Economics II (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye.

 

2013 (Ekim): EY International Congress on Economics I (Ekonomik Yaklaşım dergisi 1. Uluslararası İktisat Kongresi), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye.

 

2011 (Aralık): Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları (22-23 Aralık 2011), Kongre Organizasyonu (Yürütme Kurulu Üyesi, 4 Kişilik “Executive Board”), Ankara, Türkiye. 

  

BİLİMSEL YAYINLAR

  

  1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 

 

 

 

 

 

 

  1. ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. KİTAP BÖLÜMLERİ

 

 

 

 

  1. KİTAP

 

 

 

 

  1. KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TARTIŞMA METİNLERİ (Working Papers)

 

 

 

  1. RAPORLAR

 

 

 

 

 

 

 

  

VERİLEN DERSLER

 

Doktora (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 

Yüksek Lisans (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 

Lisans (AHBV Üniversitesi, eski Gazi Üniversitesi)

 

Lisans (ODTÜ)

 

Lisans (TED Üniversitesi)

 

Lisans ve Yüksek Lisans (Çankaya Üniversitesi)

 

Lisans (Ostim Teknik Üniversitesi)

 

Lisans (Atılım Üniversitesi)

 

Lisans (Başkent Üniversitesi)

 

 

ÇALIŞTAY KATILIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLÜK

 

 

HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

 

 

KURUM ÜYELİKLERİ

 

2013 (Aralık)-2014 (Şubat)           

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Yönetim Kurulu Üyesi

 

VERİLEN EĞİTİMLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAYLAR VE PANELİSTLİKLER

 

 

 

 

Stata ile Zaman Serisi Analizi, 13 Mart 2021

Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi, 20 Mart 2021

Eviews ile Zaman Serisi Analizi, 03 Nisan 2021

Stata ile Panel Veri Analizi, 17 Nisan 2021

Stata ile İleri Panel Veri Analizi, 22 Mayıs 2021

 

 

 

 

 

Stata ile Temel Ekonometri

Stata ile Zaman Serisi Uygulamaları

Stata ile Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Temel İstatistik

Temel Ekonometri

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

Stata ile İleri Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

 

 

 

 

DAVETLİ SEMİNER

 

 

AKADEMİK YAZILIM BİLGİSİ

 

 

INTERNET YAZILIM BİLGİSİ VE HAZIRLANAN WEB SAYFALARI

 

HTML dili ve Javascript Uygulamaları, Web Sayfası Tasarımı.

 

  

 

YABANCI DİL BİLGİSİ