Zaman Serisi Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Zaman Serisi (TS) Eğitimleri 6 modülü kapsamaktadır ve her modül 10 saattir. Bu 6 modülün 4'ünü alanlar toplamda 40 saatlik bir "ileri zaman serisi ekonometrisi" eğitimi almış olmaktadırlar. Üniversitede 1 dönemlik ders haftada 3 saatten 14 hafta sürmekte, toplamda 42 saatlik bir süreye tekabül etmektedir. Dolayısıyla Zaman Serisi (TS) Eğitimleri kapsamında verilen 4 modülü alan katılımcılar üniversitede 1 dönemlik bir "İleri Zaman Serisi Analizi" dersi kadar eğitim almış olmaktadırlar. Bu nedenle en az 4 modülü tamamlayan katılımcılara ayrıca bir de "İleri Zaman Serisi Analizi Dersi (1 Dönemlik)sertifikası verilecektir. Ancak tabii ki bu sertifika üniversitelerde ders saydırma vb gibi işlemler için herhangi bir hukuki geçerliliğe sahip değildir.