Eğitim GAMS1. GAMS İle CGE (HGD) Modellemesi: Basit Model

Eğitim Programı

 

1. Gün

10.00-10.05: Tanışma
10.05-10.45: GAMS Diline Giriş
• GAMS'da Fayda Maksimizasyonu Örneği
• Temel Bir Optimizasyon Modeli: Basit Kodlama
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: GAMS'da Set Operatörü
• Temel Bir Optimizasyon Modeli: İleri Kodlama
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: Kısıtlar ve Gölge Fiyat Kavramı
• GAMS ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Basit Bir Genel Denge Modeli:
2 firma, 2 mal, 1 Hanehalkı
• Hanehalkı Davranışı: Marshallcı Talep
Denklemleri
• GAMS'da Modelin Yazılması
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.30: Eksiklerin Tamamlanması
15.30-16.00: Etkileşimli danışmanlık


2. Gün

10.00-10.45: Firma Davranışı: Sermaye ve
İşgücü Talep Denklemleri
• GAMS ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Piyasa Temizleme Koşulları
ve Walras Kanunu
• GAMS ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle yemeği
13.00-13.45: Kalibrasyon Kavramı
• GAMS ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: GAMS'da İlk CGE Kodunun Yazılması
• GAMS ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.30: Eksiklerin Tamamlanması
15.30-16.00: Etkileşimli danışmanlık