Eviews Eğitimleri

 

Eğitimler online olarak verilmektedir.

 

Eviews sadece zaman serisi ekonometrisi kpasamında verilmektedir. 

- Eviews İle Zaman Serisi Eğitimi (EVTS)